440

stron

6

rozdziałów

2017

data wydania

O książce

Zobacz co znajdziesz w książce

Neurorehabilitacja

Neurorehabilitacja

Rehabilitacja neurologiczna (neurorehabilitacja) od kilkudziesięciu lat dynamicznie się rozwija i wpływa przez to korzystnie na rozwój innych działów rehabilitacji medycznej. Stało się to możliwe dzięki odkryciom, w połowie ubiegłego wieku, fenomenu plastyczności mózgu, w których odkryciach istotną rolę odegrał również Polak, prof. Jerzy Konorski. Okazało się, że mózg jest plastyczny i to niezależnie od wieku człowieka, a więc prawie dozgonnie chyba, że występują choroby, czy urazy układu nerwowego i właśnie wówczas niezbędna staje się neurorehabilitacja. Równocześnie wraz z rozwojem cywilizacji, wydłużeniem czasu życia, zwiększa się liczba osób z chorobami i po urazach układu nerwowego, co stało się powodem zainteresowania naukowców i klinicystów właśnie rehabilitacją neurologiczną.

Nowe II wydanie książki „Neurorehabilitacja” zostało uzupełnione i wzbogacone o najnowszą wiedzę z zakresu neurologii i rehabilitacji neurologicznej. Szczegółowo również zostały omówione zagadnienia związane z fizjoterapią pacjentów neurologicznych. W książce przedstawiono istotne dla neurorehabilitacji zagadnienia dotyczące diagnostyki dla potrzeb rehabilitacji, plastyczności układu nerwowego, spastyczności, metod kinezyterapii stosowanych w uszkodzeniach układu nerwowego oraz nowoczesnych technologii wspomagających neurorehabilitację.

Bogata zawartość książki

Najważniejsze zalety wydania II „Neurorehabilitacji”:
• zasób najnowszej wiedzy na temat rehabilitacji neurologicznej,
• kompleksowe omówienie głównych zagadnień rehabilitacji neurologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień praktycznych fizjoterapii,
• omówienie roli badań neuroobrazowych w rehabilitacjii neurologicznej,
• szczegółowe omówienie zagadnień plastyczności oraz spastyczności układu nerwowego,
• prezentacja najnowszych metod kinezyterapii w uszkodzeniach układu nerwowego,
• prezentacja i omówienie zaopatrzenia ortotycznego i w pomocy lokomocyjnych w uszkodzeniach układu nerwowego,
• omówienie następujących zagadnień: rehabilitacja poudarowa, rehabilitacja po urazach czaszkowo-mózgowych, rehabilitacja w stwardnieniu rozsianym, rehabilitacja w chorobie Parkinsona, rehabilitacja w neuroonkologii, rola aktywności fizycznej w zapobieganiu niepełnosprawności, rehabilitacja w urazach i chorobach rdzenia kręgowego, rehabilitacja w chorobach obwodowego układu nerwowego i mięśni, zespoły bólowe kręgosłupa,
• szczegółowa ocena wyników rehabilitacji.

Istotna dziedzina rehabilitacji

Neurorehabilitacja jest szczególnie ważną dziedziną rehabilitacji medycznej z powodu następstw chorób i urazów układu nerwowego. Choroba lub uraz mózgu często wywiera silne piętno na dalsze życie chorego. Chory zazwyczaj staje się mnie samodzielny, posiada mniejszą zdolność zarobkowania, nierzadko przechodzi na rentę inwalidzką, staje się mniej aktywny, ma problemy z mówieniem, czytaniem, załatwianiem spraw urzędowych, prowadzeniem rozmów telefonicznych, pisaniem, rzadziej wychodzi z domu, rzadziej przyjmuje gości, ma problemy z samodzielnym podróżowaniem, ogranicza aktywność społeczną, rzadziej zabiera głos. Jednym słowem: jakość życia chorego ulega obniżeniu. Długofalowym celem neurorehabilitacji staje się więc poprawa jakości życia chorego, obniżonej z powodu choroby (ang. Health Related Quality of Life – HRQoL).
W ciągu ostatnich trzech lat neurorehabilitacja wykonała kolejny olbrzymi skok, stąd potrzeba rozszerzenia i uzupełnienia monografii.

Autor

Józef Opara - profesor w dziedzinie nauk kultury fizycznej, doktor habilitowany w dziedzinie nauk medycznych, specjalista w dziedzinie neurologii i rehabilitacji, autor wielu książek i artykułów naukowych, promotor wielu doktoratów, założyciel i prezes Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji Neurologicznej, wieloletni członek europejskiego panelu z neurorehabilitacji EFNS, wiceprezes Światowej Federacji NeuroRehabilitacji (WFNR) dla regionu Europy Środkowej i Wschodniej, członek Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk.

Szczegóły publikacji:

Tytuł: Neurorehabilitacja
Data wydania: grudzień 2017
Autorzy: Józef Opara
Recenzent: prof. zw. dr hab. n. med. Andrzej Kwolek
Liczba stron: 440
ISBN: 978-83-65883-02-5
Format: B5 (168x237 mm) 
Okładka: miękka
Język wydania: polski

Spis treści i próbny rozdział

Zobacz spis treści i pobierz rozdział książki

...

Spis treści

SŁOWO WSTĘPNE
ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ
1.1. Diagnostyka dla potrzeb rehabilitacji neurologicznej
1.2. Plastyczność układu nerwowego
1.3. Spastyczność
1.4. Metody kinezyterapii w uszkodzeniach układu nerwowego
1.5. Nowoczesne technologie wspomagające neurorehabilitację
ROZDZIAŁ 2. REHABILITACJA W USZKODZENIACH OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO
2.1. Rehabilitacja po udarze mózgu
2.2. Rehabilitacja po urazie czaszkowo-mózgowym
2.3. Rehabilitacja w stwardnieniu rozsianym
2.4. Rehabilitacja w parkinsonizmie
2.5. Rehabilitacja w neuroonkologii
2.6. Rola aktywności fizycznej w schorzeniach układu nerwowego
ROZDZIAŁ 3. REHABILITACJA W URAZACH I CHOROBACH RDZENIA KRĘGOWEGO
3.1. Rehabilitacja po urazie rdzenia kręgowego
3.2. Dysfunkcja neurogenna pęcherza moczowego
ROZDZIAŁ 4. REHABILITACJA W CHOROBACH OBWODOWEGO UKŁADU NERWOWEGO i MIĘŚNI
4.1. Rehabilitacja w chorobach obwodowego układu nerwowego
ROZDZIAŁ 5. ZESPOŁY BÓLOWE KRĘGOSŁUPA
5.1. Zespoły bólowe kręgosłupa szyjnego
5.2. Zespoły bólowe kręgosłupa lędźwiowego
ROZDZIAŁ 6. DOKUMENTACJA PRZEBIEGU REHABILITACJI
6.1. Wprowadzenie
6.2. Ocena funkcjonalna
6.3. Ocena jakości życia

Spis treści

SŁOWO WSTĘPNE
ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ
1.1. Diagnostyka dla potrzeb rehabilitacji neurologicznej
1.2. Plastyczność układu nerwowego
1.3. Spastyczność
1.4. Metody kinezyterapii w uszkodzeniach układu nerwowego
1.5. Nowoczesne technologie wspomagające neurorehabilitację
ROZDZIAŁ 2. REHABILITACJA W USZKODZENIACH OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO
2.1. Rehabilitacja po udarze mózgu
2.2. Rehabilitacja po urazie czaszkowo-mózgowym
2.3. Rehabilitacja w stwardnieniu rozsianym
2.4. Rehabilitacja w parkinsonizmie
2.5. Rehabilitacja w neuroonkologii
2.6. Rola aktywności fizycznej w schorzeniach układu nerwowego
ROZDZIAŁ 3. REHABILITACJA W URAZACH I CHOROBACH RDZENIA KRĘGOWEGO
3.1. Rehabilitacja po urazie rdzenia kręgowego
3.2. Dysfunkcja neurogenna pęcherza moczowego
ROZDZIAŁ 4. REHABILITACJA W CHOROBACH OBWODOWEGO UKŁADU NERWOWEGO I MIĘŚNI
4.1. Rehabilitacja w chorobach obwodowego układu nerwowego
ROZDZIAŁ 5. ZESPOŁY BÓLOWE KRĘGOSŁUPA
5.1. Zespoły bólowe kręgosłupa szyjnego
5.2. Zespoły bólowe kręgosłupa lędźwiowego
ROZDZIAŁ 6. DOKUMENTACJA PRZEBIEGU REHABILITACJI
6.1. Wprowadzenie
6.2. Ocena funkcjonalna
6.3. Ocena jakości życia

Pobierz próbny rozdział

Przeczytaj próbny rozdział książki - "Nowoczesne technologie wspomagające neurorehabilitację"

Pobierz rozdział [PDF 236KB] »

Jak zamówić książkę?

To proste, aby zamówić książkę "Neurorehabilitacja" wypełnij formularz na dole strony.
Zostaniesz przekierowany do potwierdzenia, a następnie będziesz mógł dokonać płatności.

Sprawdź cenę i zamów »

Partnerzy publikacji

Poznaj partnerów publikacji

Akademia Ostepatii

Akademia Osteopatii

BTL

BTL

Centrum Terapii Manualnej

Centrum Terapii Manualnej

EIE

Elektronika i Elektromedycyna
M. Lewandowski

Kriomedpol

Kriomedpol

Recenzje książki

Przeczytaj opinie innych o książce

prof. zw. Dr hab. n. med. Andrzej Kwolek
Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego

Autor przedstawił obszernie diagnostykę dla potrzeb rehabilitacji neurologicznej, plastyczność układu nerwowego i nowe odkrycia w tej dziedzinie; omówił problem spastyczności, która może utrudniać prowadzenie rehabilitacji.

Książka wzbogacona jest o nowe metody neurorehabilitacji wprowadzane w ostatnich kilkunastu latach, w tym: elektromechaniczne wspomaganie rehabilitacji kończyn, egzoszkielety, roboty z wykorzystaniem programów komputerowych i technologie wirtualnej rzeczywistości. To wszystko jest cennym wprowadzeniem do tej książki i ułatwia wykorzystanie nowych zdobyczy w praktyce. Szczegółowo omówił rehabilitację pacjentów po udarach mózgu i w stwardnieniu rozsianym.

(...)Pozycja będzie przydatna dla wszystkich fachowców, członków zespołów rehabilitacyjnych zajmujących się rehabilitacją neurologiczną. Wartość książki wyraźnie podwyższa obszerne, w większości aktualne piśmiennictwo zagraniczne i – co ważne – również polskich autorów.

dr Tomasz Wolny
AWF, Katowice, Zakład Kinezyterapii i Metod Specjalnych Fizjoterapii

(...)Neurorehabilitacja jest ważną dziedziną rehabilitacji medycznej, co związane jest z wzrastającą liczbą chorób układu nerwowego, przede wszystkim wynikającą ze starzenia się społeczeństw. Jest też dziedziną, która stale się rozwija dzięki coraz to nowszym odkryciom naukowym związanym z plastycznością neuronalną oraz nowymi osiągnięciami techniki i informatyki medycznej.

Nowe II wydanie książki „Neurorehabilitacja” zostało uzupełnione i wzbogacone o najnowszą wiedzę z zakresu neurologii i rehabilitacji neurologicznej. (...) Całość przekazanej wiedzy poparta jest najnowszym i bardzo bogatym piśmiennictwem naukowym. Cennym uzupełnieniem jest również rozdział przedstawiający obszernie dokumentację przebiegu rehabilitacji.

Na uwagę zasługuje również sama osoba autora książki, który jest niekwestionowanym autorytetem i specjalistom w dziedzinie neurologii i neurorehabilitacji, autorem wielu książek i artykułów naukowych co jest gwarancją, że czytelnik otrzyma najnowszą i najlepszą wiedzę z zakresu neurorehabilitacji.

Podsumowując, książka stanowi cenne źródło informacji z zakresu neurorehabilitacji dla wszystkich specjalności medycznych zajmujących się rehabilitacją osób ze schorzeniami ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego począwszy od lekarzy neurologów, lekarzy rehabilitacji medycznej, oraz innych specjalności, fizjoterapeutów, pielęgniarki i inny personel medyczny.